Societatea comercială CompAct Electronics S.R.L. este onorată să vă prezinte oferta sa de servicii în domeniul echipamentelor de procesare numerar: întreţinere preventivă, depanare şi reparaţii pentru numărătoarele de bancnote sau de monede, maşini de bandat, distrugătoare de documente.
CompAct Electronics poate oferi clienţilor săi trei tipuri de servicii:

 
  • abonament full service, cu program prestabilit, avand incluse reparatţile, interventţile de laborator şi piese supuse uzurii în tipul funcţionarii normale,
  • cu program prestabilit pentru serviciul de întretţnere preventivă, cu reparaţiile, intervenţiile de laborator şi piesele de schimb plătite separat,
  • la chemare(comandă), cu deviz estimativ pe operaţii, piesele de schimb fiind facturate separat.

    Tarifele noastre sunt:
- pentru full service:
    Întreţinerea preventivă, reparaţiile(manopera şi piesele specificate în anexa pe aparate), intervenţiile de laborator, într-o lună calendaristică( indiferent de numărul de intervenţii la un echipament contractat), sunt taxate cu 70 Lei RON plus TVA.
    Pentru unităţile la care se consideră că sunt necesare numai revizii trimestriale, aceleaşi operatţi sunt taxate trimestrial cu 90 Lei RON plus TVA per echipament.
Intervenţia minimală lunară, respectiv trimestrială, este o revizie per echipament.
    Sunt facturate lunar, respectiv trimestrial, conform periodicităţii reviziilor, toate echipamentele operaţionale din contract.
    Intervenţiile asupra echipamentelor în garanţie, care au incluse de către furnizor şi serviciile de întreţinere nu se facturează pe perioada garanţiei.
    Piesele de schimb cu incidenţă rară, achiziţionate de alţi furnizori( care nu sunt cuprinse în lista pieselor incluse în abonament) se vand la valoarea de achiziţie plus 25% cota de aprovizionare.
    Piesele de schimb achiziţionate de la alţi furnizori sunt garantate 6 luni.

 


Avantajele abonamentului full service sunt:

 
  • atat clientul cat şi servisantul au ca interes comun funcţionarea la parametrii optimi a întregului parc, principalele piese care se consumă nefăcand obiectul discuţiilor privind durata funcţionării sau a frecvenţei înlocuirii.
  • clientul are, în plus, posibilitatea unei bune programări a cheltuielilor aferente serviciilor, acestea fiind puţin influenţate de valoarea pieselor folosite.
  • servisantul are posibilitatea planificării reviziilor şi înlocuirii pieselor uzate, prevenind defectarea lor intempestivă datorită uzurii excesive.

 

1   2   3

CompAct Electronics
Str. Mirăşlău, Nr. 33, Ap. 24
Loc. Sibiu, Jud. Sibiu
Tel/Fax: 0269 243613
Copyright © 2018 Kyo Inc. Toate drepturile rezervate. Web design by Kyo